Mistrovství České republiky v motorovém paraglidingu

Letošní vrcholnou sportovní akcí na letišti v Kroměříži bylo v době od  10 . do  16.7. 2016  Mistrovství České republiky v  motorovém paraglidingu.

Motorový paragliding patří mezi rozšířené letecké sporty a jde o létání na padákových kluzácích poháněných pomocným motorem bez nutnosti startovat z kopce.
Start probíhá z vhodné plochy, nejlépe letiště, rozběhem na  nohou  u kategorie PFnebo pohodlněji s využitím tříkolového podvozku v kategorii PL. Piloti létají buď samostatně nebo v tandemu, kdy druhý člen posádky během soutěžního letu plní funkci navigátora.

Letos se mistrovství v Kroměříži zúčastnilo dvacet posádek v kategorii PF a PL.
Průběh soutěže byl hladký a i přes nepřízeň počasí se odlétalo dostatek soutěžních kol nutných pro platné závody. Mistrovství se zúčastnili i piloti kroměřížského aeroklubu.

Odlétaly se navigační disciplíny, během kterých se létá jen ze základním přístrojovým vybavením podle mapy a letci musí dodržet stanovený čas, rychlost a přesnost dané tratě.

Dále se soutěžilo v tzv. ekonomických disciplínách, které  prověří pilotovu znalost techniky a povětrnostních podmínek neboť si museí poradit s omezeným, přesným přídělem paliva a správně vypočítat spotřebu  na svou trať, aby se v pořádku vrátil zpět do vytyčeného prostoru.

Technické disciplíny, které jsou zároveň divácky nejatraktivnější a pro pilota nejnáročnější jako je  slalom, přesnost přistání a létání kolem nafukovacích pylonů proběhly na ploše letiště za účasti fandů nejen z Kroměříže .

V červenci se na této vrcholné České soutěži v Kroměříži  nominoval nový reprezentační kádr pro Mistrovství světa v motorovém paraglidingu 2016, které proběhlo v Anglii a naši borci dovezli zlato v kategorii PL2

Velký dík za další zdařilou akci na kroměřížském letišti patří nejen organizátorům soutěže, všem posádkám, členům Aeroklubu Kroměříž a v neposlední řadě i Městu Kroměříž, které převzalo záštitu nad celou akcí a taktéž ji podpořilo i finančně.

Věříme, že jak loňské Mistrovství ČR v letecké akrobacii tak i letošní Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu zvýšily renomé a povědomí o Kroměříži nejen v české republice, ale i v zahraničí.

  

 

Aeroklub Kroměříž velmi děkuje vedení města Kroměříž za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí části nákladů spojených s uspořádáním Mistrovství České republiky v motorovém paraglidingu v červenci 2016 na letišti v Kroměříži a taktéž za účelovou neinvestiční dotaci na provozní náklady Aeroklubu Kroměříž